ย้ำเร่งตีทะเบียนแรงงานต่างด้าวเส้นตาย 31 มี.ค.นี้

“ก.แรงงาน” ย้ำ”นายจ้าง”เร่งพาแรงงานต่างด้าวตีทะเบียนที่ศูนย์ OSS ขีดเส้นตาย 31 มี.ค.นี้  เมื่อวันที่ 3 มี.ค. นายอนุรักษ์  ทศรัตน์  อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงานได้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service OSS) เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา ซึ่งมีอยู่ 80 แห่งทั่วประเทศ เป็นต่างจังหวัด 76 แห่ง และกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง 

โดยเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้เท่านั้น จึงขอให้แรงงาน 3 สัญชาติ กลุ่มบัตรสีชมพูและใบจับคู่ รีบไปเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(OSS) ภายใน 31 มี.ค.นี้ เพื่อได้สิทธิ์อยู่ถึง 30 มิ.ย.นี้ รวมถึงรีบไปพิสูจน์สัญชาติให้เสร็จภายใน 30 มิ.ย.นี้ เพื่อสามารถทำงานต่อไปได้อีก 2 ปีคือถึง 31 มี.ค. 2563 แต่ถ้าไม่ดำเนินตามขั้นตอนและภายในกำหนดเวลาจะไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ สำหรับศูนย์พิสูจน์สัญชาติเปิดให้บริการ 13 แห่ง เป็นสัญชาติเมียนมา 9 แห่ง ได้แก่ 1.สมุทรสาคร 2 แห่ง  2.สมุทรปราการ  3.ตาก  4.ระนอง  5.เชียงราย  6.เชียงใหม่  7.นครสวรรค์  8.สงขลา  สัญชาติกัมพูชา 3 แห่ง ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2.ระยอง  3.ปทุมธานี และสัญชาติลาว 1 แห่ง ที่กรุงเทพมหานคร โดยขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 30 มิ.ย.นี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Categories: news